UCK Cup 2016

Tävlingsprogram 2016

Tävlingsprogorammet är preliminärt kan komma att ändras men det är vår ambition att kunna köra enl nedan

Tisdag 19/4 Tempo Lillesjön

Tisdag 3/5 GP Abba

Tisdag 17/5 Linje Hogane

Tisdag 31/5 Tempo Kustvägen

Tisdag 14/6 GP Glimmingen

Tisdag 28/6 Linje Ej klar ännu

Tisdag 26/7 Tempo Fridhem

Tisdag 23/8 Linje Fridhem (Tillika DM Bohuslän Dal)

Tisdag 6/9 GP Ej klart ännu

Övrig info.