UCK Cup 2017

Tävlingsprogram 2017

Tävlingsprogorammet är preliminärt kan komma att ändras men det är vår ambition att kunna köra enl nedan

18/4 Tempo Fridhem (Resultat)

2/5 Linje Stenshult (Resultat)

16/5 GP Abba (Resultat)

30/5  Tempo Forshälla (Resultat)

13/6 Linje L.Dalslandsrundan (Resultat)

27/6 GP Glimmingen (Resultat)

18/7 Tempo Lane (Lillesjön runt) (Resultat)

8/8 Linje Hogane (Resultat)

22/8 GP Abba (Resultat)