UCK-Cup 2015

Nu e de dax igen…

UCK-Cup 2015

9/6 Tis GP Glimmingen 20 varv med backe resp 5 varv utan backe

30/6 Tis Tempo Lillesjön medsols start Lane-skola 20km och Tempo 6km

30/7 Tor Linje Hogane 4 varv 60km,  1 varv 15km

11/8 Tis GP ABBA 20 varv, 5 varv

25/8 Tis Tempo Fridhem 20km, 5km

3/9 Tor Linje Hästefjorden medsols Start Lane skola 2 varv 64km OBS ingen kort Cup

UCK-cup regler

UCK-cup är en serie tävlingar som består av tre tävlingsmoment. Linje-, tempo- och GP-lopp. Varje moment körs två gånger vardera under säsongen. Vid säsongens slut kommer två stycken ”Stormästare” utses, en i den benkrossande hårda, mjölksyreindränkta, svettluktande ”UCK-cup Lång” klassen och en i den lite mer civiliserade, lätt svettdoftande ”UCK-cup Kort”.

Fri anmälan gäller i båda klasserna.

Samling vid respektive startplats senast kl 18:00.

Nytt för 2015

Korta Cupen är nerkortad för att passa 10-12 åringar bättre.

Två nya bansträckningar en Linjebana Hästefjorden runt och en tempobana Lillesjön runt(Vattenskidklubben)

Vid otjänligt väder (bestäms av tävlingsledningen, t.ex. regn, storm, snö, hagel och drivis), flyttas tävlingen till annat datum. Ha koll på Åke`s mejl.

Eftersom UCK-cup är ”träningstävling” kommer deltar i samtliga deltävlingar att få 25 bonuspoäng. Vi vill premiera flitigt deltagande.

Linje

Bana 1 Hogane.

Linjeloppet körs på varvbana runt Hogane och Lane-Ryr där varje varv är ca 15 km. Start och mål är vid Nordmanneröd. Lång-klassen kör 4 varv och Kort-klassen kör 1 varv.

Reglerna är lätta, säkerheten och trafikregler i första hand, sedan gäller först i mål. Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 –

OBS! Det finns inga flaggvakter runt banan, ta det försiktigt!

Bana 2 Hästefjorden  NYTT

Banan körs två varv medurs runt Hästefjorden, med start Lane Skola och mål vid 50 skyltarna innan Lane.

Varvet ca 32km alltså ca 62km totalt

Reglerna är lätta, säkerheten och trafikregler i första hand, sedan gäller först i mål. Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 –

OBS! Det finns inga flaggvakter runt banan, ta det försiktigt!

Tempo

Tempobana 1 Fridhem.

Tempoloppet startar och går i mål vid Fridhem. Lång-klassen vänder vid krysset mot Valbo-Ryr vilket ger en längd på 20 km. Kort-klassen vänder vid Kopperödsvägen. Banan är 5 km.

Tempobana 2 Lane  NYTT

Tempoloppet startar och går i mål vid Lane Skola. Lång-klassen kör ca. 20 km ett varv medurs runt Lillesjön (Vattenskidklubben). Kort-klassen ca. 5 km. Start Lane Skola mot Siviken med vändpunkt. 

Start en och en med 1 minuts mellanrum. 25-metern skall tillämpas, det är alltså inte tillåtet att ligga på rulle.

Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 , där vinnande cyklist får 25 poäng. Tvåan får 22 poäng o.s.v. 11:e 4 poäng och resterande placeringar får 3 poäng. Detta gäller båda klasserna.

GP-lopp

GP-lopps bana 1.

Körs på varvbana ”ABBA”. 20 varv för Lång och 5 varv för Kort.

GP-lopps bana 2.

Halkbanan på Glimmingen. Långa kör 20 varv med backe och korta 5 varv utan backen.

Lång och Kort-klassen startar var för sig.

Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 , där vinnande cyklist får 25 poäng. Tvåan får 22 poäng o.s.v. 11:e 4 poäng och resterande placeringar får 3 poäng. Detta gäller båda klasserna.

OBS!!!! Ha koll på Åke`s mejl för ev. ändringar