UCK Cup 2016

UCK’up är en serie tävlingar som består av tre tävlingsmoment. Linje-, tempo- och GP-lopp. Varje moment körs tre  gånger vardera under säsongen. Vid säsongens slut kommer två stycken ”Stormästare” utses, en i den benkrossande hårda, mjölksyreindränkta, svettluktande ”UCK’up Lång” klassen och en i den lite mer civiliserade, lätt svettdoftande ”UCK’up Kort”.

Tävlingsprogram 2016

Tävlingsprogorammet är preliminärt kan komma att ändras men det är vår ambition att kunna köra enl nedan

Tisdag 19/4 Tempo Lillesjön

Tisdag 3/5 GP Abba

Tisdag 17/5 Linje Hogane

Tisdag 31/5 Tempo Kustvägen

Tisdag 14/6 GP Glimmingen

Tisdag 28/6 Linje Ej klar ännu

Tisdag 26/7 Tempo Fridhem

Tisdag 23/8 Linje Fridhem (Tillika DM Bohuslän Dal)

Tisdag 6/9 GP Ej klart ännu

 

Fri anmälan gäller i båda klasserna.

Samling vid respektive startplats senast kl 18:00.

Vid otjänligt väder (bestäms av tävlingsledningen, t.ex. regn, storm, snö, hagel och drivis), flyttas tävlingen till annat datum. Ha koll på Åke`s mejl.

Tävlingsledningen innehar veto gällande allt rörande UCKUP

Tävlingsledning består av Per Beckeman och Jesper Johansson

Eftersom UCKup är ”träningstävling” kommer i år alla som deltar i samtliga deltävlingar att få 25 bonuspoäng. Vi vill premiera flitigt deltagande.

 

Linje

Reglerna är lätta, säkerheten och trafikregler i första hand, sedan gäller först i mål. Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4  resterande placeringar får 3 poäng

OBS! Det finns inga flaggvakter runt banan, ta det försiktigt!

Bana 1 Hogane.

Linjeloppet körs på varvbana runt Hogane och Lane-Ryr där varje varv är ca 15 km. Start och mål är vid Nordmanneröd. Lång-klassen kör 4 varv ca 60km och Kort-klassen kör 2 varv ca 30km.

Bana 2 L:a Dalslandsrundan.

Långa klassen kör  två varv medurs, med start och mål på Fridhem (Uddevallaskylten) ca 65 km

Korta klassen kör 1 varv medurs med samma start och mål ca 43km

Bana 3 Ej Klart ännu

Ha koll på Åkes mail, Hemsidan o Fejan

 

Tempo

Start en och en med 1 minuts mellanrum. 25-metern skall tillämpas, det är alltså inte tillåtet att ligga på rulle.

Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 , där vinnande cyklist får 25 poäng. Tvåan får 22 poäng o.s.v. 11:e 4 poäng och resterande placeringar får 3 poäng. Detta gäller båda klasserna.
Tempobana 1 Lillesjön.

Tempoloppet startar och går i mål vid Lane Skola.

Lång-klassen ett varv medurs runt Lillesjön (vattenskidklubben) ca 20km.

Kort-klassen kör motsatt riktning med vändpunkt innan ”mossrakan” ca 10 km.

 

Tempobana 2 Kustvägen

Tempoloppet startar och går i mål vid infarten till Sundsstrand.

Långa klassen vändpunkt vid Restenäs skola ca 25km.

Korta klassen vändpunkt Bergs festplats ca 10km.

 

Tempobana 3 Fridhem

Tempoloppet startar och går i mål vid Fridhem (Uddevallaskylten).

Långa klassen vändpunkt vid krysset mot ValboRyr ca 20km.

Korta klassen vändpunkt vid parkering skidspåren till Hällestugan ca 10km.

 

GP-lopp

Lång och Kort-klassen startar var för sig.

Placeringen omvandlas till poäng enligt 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 , där vinnande cyklist får 25 poäng. Tvåan får 22 poäng o.s.v. 11:e 4 poäng och resterande placeringar får 3 poäng. Detta gäller båda klasserna.

 

GP-bana 1 ABBA.

Körs på varvbana ”ABBA”.

Långa klassen 40 min+5 varv.

Korta klassen 20 min+ 2 varv.

 

GP-bana 2 Glimmingen.

Halkbanan på Glimmingen. Korta klassen kör ej ”vändbacken”

Långa klassen kör 40 min+5varv.

Korta klassen kör 20 min +2 varv

 

GP-bana 3 Ej klar ännu

Ha koll på Åkes mail, Hemsidan o Fejan