Veckomail

Hej!

Som ni kanske märkt har det inte kommit något "veckomail" de senaste veckorna. Ett tag hade jag beslutat att sluta skriva mailen, men jag har ångrat mig. Så nu startar jag igen.

Ett mail till mig som värmde mig mycket var från en av våra flitigaste cyklister. Han skrev:

Du har ju med dina brev verkligen skapat sammanhållning, ordning på alla träningstillfällen och bra sätt att få reda på vad som händer i klubben mm.


Just detta är ett av syftena med mailen. Jag vill att vi skall vara EN klubb, utan en massa "subgrupper".

På förekommen anledning vill jag också informera om att jag naturligtvis inte vet allt som händer eller har hänt i klubben. Ni får hjälpa mig med information så att det kan komma med i "veckomailen".

i dag är det torsdag och nästa gemensamma träningstillfälle är lördag och söndag. Klockan 10.00 från Torget är det som gäller. Om vädret är okänligt så är det klubblokalen på Dagnys som gäller. Givetvis så gäller också kaffe och kanelbulle på Leijas på lördag ca. kl. 12.00.

Städning vecka 10 har Anders Larsson och Anders Palmqvist. Vecka 11 är det Christer Appelgren och Christer Haglund.

PS. Vill ni ha denna information löpande till ert eget mailkonto så anmäler ni er till akehansson01

På facebook finns ofta spontana träningar utlagda.

Medlemsavgiften år 2017 är 300 kronor (familj 500 kronor) och kan inbetalas till Bankgiro 5779-7771 eller Swish 123 459 66 49. Glöm ej att ange namn. adress. mailadress och personnummer.

Vi ses på vägarna

Åke Hansson

akehansson01