Komplettering

Hej igen!

Glömde ett par saker och vill samtidigt rätta starttiden nu på söndag.

Jag måste ju nämna våran Oscar Lins framfart i Svenska Cykelcrossen(vägrar att kalla den den engelska benämningen). Kolla reportaget på vår facebooksida!

Likaså blev starttiden på söndagspasset felaktigt. Vi övergår ju till vintertid natten lördag/söndag. Från och med denna söndag 29/10 så startar vi helgträningen kl. 10.00. Söndag kl. 10.000 alltså.

När vi nu börjar med inneträning i klubblokalen så måste den ju hållas fin och städad. Alla som har nyckel till lokalen måste också städa i enlighet med av Per Beckeman upprättad städlista. (Vill ni ha en egen nyckel till lokalen tar ni kontakt med Stig Andersson Plate). Städlistan bifogas detta mail.

Hoppas att jag fick med allt nu

// Åke