Verksamhetsplan 2021

Styrelsen:

 • Rekrytera fler medlemmar.
  • Vi ska höras och synas på ett positivt sätt, sprida cykelglädje, bygga en stabil verksamhet.
 • Arbeta för att behålla våra medlemmar, s.k. medlemsvård.
  • Träningar ute &inne / tillhörighet / stolthet / gemenskap / ungdomar/ kläder / förmåner.
 • Lyssna på och ta till vara på medlemmarnas intressen.
  • Bjuda in dem till styrelsemötet vid behov.
 • Strukturera upp styrelsearbetet med fler kommittéer.
  • MTB/LVG/Spårcentralen ( grusgrupen )
  • Engagera fler ledare / engagemang.
 • Aktiv information via hemsida, Facebook och E-post.
 • Arbeta för bättre samarbete idrottsklubbar emellan.
 • Arbeta för en fortsatt drogfri verksamhet.

Träningsverksamhet/Motionsverksamhet:

 •  Träning utomhus MTB 2 dagar i veckan,
  • Måndag kl. 18:30, året om (Instegsgruppen, olika fartgrupper, motion/nybörjare)
  • Onsdag kl. 18:00, April tom Sept. (Intervall, olika fartgrupper motion/tävling/nybörjare)
  • Onsdag kl. 18:00, April tom Sept. (Nybörjare & Ungdom)
 • Träning utomhus LVG 5 dagar i veckan,
  • Tisdag kl. 18:00, April tom Sept. (Intervall, olika fartgrupper motion/tävling/nybörjare)
  • Onsdag kl.18:00, April tom Sept. (Lagtempo, olika fartgrupper motion/tävling/nybörjare)
  • Torsdag kl. 18:00, April tom Sept. (Intervall, olika fartgrupper motion/tävling/nybörjare)
  • Lör / Sön kl. 09:00/10:00, året om (olika fartgruppen, motion/tävling/nybörjare/ungdom)
 • Träning inomhus, klubblokalen, Måndag/Tisdag/Onsdag/Torsdag.
  • Onsdag kl.18:00, Ungdomsträning
  • Tisdag kl.16:00, Ungdomsträning 15+
 • Träning inomhus, Rimnershallen, Måndag 20:30/Onsdag 21:00, Nov tom April.
 • Mer riktade träningar för alla som vill satsa / sikta högre.
 • Fortsätta arbetet med MTB-banor (Projekt Spårcentralen, Teknikbana, Pumptrack)
  • I samarbete med Uddevalla kommun, för friluftsliv och turism.
 • Tillgodose alla ungdomars intressen även de som enbart vill träna inte tävla.

Arrangemang:

 • Dalslandsrundan, LVG (Maj 2021)
 • Herrestadsfjälloppet, MTB (Juni 2021)
 • Uddevalla MTB Show (Juli 2021)
  • Barnloppet UCK
 • KM/UCKup LVG och MTB
 • Medlemskväll / Loppis
 • Långsiktigt =>
  • MTB VästGötaCup => 5 år
  • MTB SM => inom 10 år
  • LVG => samarrangemang med grannklubbar.

Medlemmarna:

 • Medverka till en trevlig träningsmiljö
 • Respektera träningsutrustning som om den vore din egen.
 • Medverka före, under eller efter tävling/träning och arrangemang.
 • Komma med förslag till hur styrelsen kan göra klubben bättre. 
 • Medverka till en drogfri miljö.

Klubblokalen:  

 • Behålla ordning och underhålla / hålla befintlig utrustning i perfekt skick.
 • Allmän samarbete med Bjursjöstugan / servering under träningstid (3 år, 2023)
 • Få plats med spinningscyklar i / vid Bjursjöstugan ? (3 år, 2023)
 • Gemensam klubblokal för samkväm / träning / startpunkt (3 år, 2023)

Allmän:  

 • Fokus och få ordning på Idrottonline, medlemsregistret,
 • Kolla över förmåner i form av kläder, justera / ändra befintliga avtal.
 • Kolla över krav vad det gäller klubbkläder MTB/LVG, justera / ändra befintliga avtal.
 • Kolla över förmåner i form av milersättning, justera / ändra befintliga avtal.
 • Kolla över förmåner i form av elit satsning, justera / ändra befintliga avtal.
 • Införskaffa några ungdoms LVG cyklar för pröva på träningar / låna / hyra.
 • Intensifiera ungdomssatsningen, läger/support/träningar.
 • Se över möjligheten att få fler större partners delaktiga skall undersökas.
 • Se över möjligheten att öka den allmänna intäkten, arrangemang / försäljning.