Ingen uckup 2022

Arrangörsgruppen för UCKup har tagit följande smärtsamma beslut: att efter elva genomförda säsonger nu, med omedelbar verkan, göra ett uppehåll på obestämd tid med UCKup på grund av bristande deltagande av medlemmarna i UCK.

Det finns naturligtvis en förhoppning om att UCKup kan återuppstå, likt fågel Fenix, om det visar sig att det finns ett markant ökat intresse för detta.Därmed vill vi tacka alla som genom åren deltagit i arrangemangen, både aktiva och funktionärer, som gjort det möjligt att avsevärt höja kvaliteten på våra “träningar”.


//Jesper och Per