Medlemsförmåner

Fri tillgång till klubblokalen och dess spinningcyklar.

15% rabatt på tillbehör på Cykelhuset (med vissa undantag).