Styrelse & Protokoll

Niklas Olsson – Ordförande
Mathias Lind – Vice Ordförande
Jenny Helmbro – Sekreterare
Jessica Niklasson – Kassör
Joakim Ahl – Ledamot
Karolina Hansson – Ledamot
Pontus Olsson – Ledamot
Claes Göran Augustsson – Suppleant
David Boman – Suppleant

Klubbens olika protokoll såsom styrelseprotokoll, årsberättelser, verksamhetsplan etc hittar du under huvudmenyn Klubben och Styrelse & Protokoll.