Distansträning LVG

  • Start/Mål: Kungstorget
  • Tid: +3 tim rulltid
  • Längd: +80 km

Distansträning där vi försöker ha två fartgrupper om antalet deltagare är tillräckligt många. Tid och längd kan variera men brukar ligga mellan 3-4 tim rullad tid och innehåller vanligtvis inte några stop på vägen annat än eventuell påfyllnad av vätska och näring.