Intervallträning LVG: Tviklippan

Vi kör uppför Col De Tviklippan (1,3km) 4-10 gånger