Intervallträning LVG: Bången 1

Vi kör 4x Bången. Lagtempo efter Hogstorp-skylt Valbo Ryr ca 2,3km. Full speed uppför Saltkällebacken (1,4km). Lagtempo Skredsvik skola-Sjö nr 2 hö sida mot rotan ca 4km. Lagtempo Lanesund-Torpladan ca 5km