TävlingsLicens

För att tävla måste du vara klubbmedlem och vara registrerad i Svenska Cykelförbundets (SCF) licensregister. Tävlingslicens utfärdas av SCF och är ett bevis på att cyklisten känner till cykelsportens regler och därmed har rätt att delta i cykeltävlingar. Licensen ger dessutom ett grundläggande olyckfalls- och ansvarsskydd. Kom ihåg att du måste göra ett läkarbesök för att kunna få ut ersättning.

Chip
För flertalet tävlingar krävs även ett chip registrerat hos SCF monterat på cykeln.

För mer info om licenser, chip, försäkringar och hur du ansöker, se SCF’s sammanställning.