MTB-leder Bjursjön

Uddevalla CK har tillsammans med Uddevalla kommun och med bidrag från Thordenstiftelsen skapat ett antal fantastiska cykelleder i olika svårighetsgrader och längd runt friluftsområdet vid Bjursjön.

Ladda ned kartan som pdf

Det finns fem leder och lederna går på stigar, skogs- och grusvägar och är graderade efter teknisk svårighet. Lederna är utmärkta med skyltar och går i loopar (det vill säga att start och mål är vid samma plats). I området finns också en teknikbana.

Led 1: Fårhagen – Blå – 4,6 km

Led 2: Mossen – Röd – 6,8 km

Led 3: Samneröd – Röd – 10 km

Led 4: Svarta mossen – Svart – 6,5 km

Led 5: Rosa Stenen – Röd – 6,4 km
(Ny led 2021)

  • Underlag: Naturlig skogsstig
  • Karaktär: Leden är krävande. Här finns rötter, stenar, tuff uppförscykling och snabb utförscykling. Vi rekommenderar den till cyklister som vill ha lite mer utmaning. Leden är belägen nordöst om Bjursjön.
  • Nedladdningsbar gpx-fil (zip-format)( Rosa Sten 6,4 km

Teknikbana

  • Underlag: Grus/Sand/Sten Karaktär:
  • Unik teknikbana som både utnyttjar de naturliga branterna samt uppbyggda hinder. Rejäla nivåskillnader på liten yta.
  • Beskrivning: Teknikbanan är en plats för barn och vuxna som vill ha roligt och utvecklas på cykeln. Dessutom uppmuntrar platsen till spontanlek och man får även lov att skapa egna hinder/hopp. Material och en del verktyg finns att låna på platsen. Här finns även en populär grillplats med tak. Teknikbanan är belägen strax nordväst om Bjursjöns norra ände.