MTB-leder Bjursjön

Uddevalla CK har tillsammans med Uddevalla kommun och med bidrag från Thordenstiftelsen skapat ett antal fantastiska cykelleder i olika svårighetsgrader och längd runt friluftsområdet vid Bjursjön.

Ladda ned kartan som pdf

Det finns sju leder och lederna går på stigar, skogs- och grusvägar och är graderade efter teknisk svårighet. Lederna är utmärkta med skyltar och går i loopar (det vill säga att start och mål är vid samma plats). I området finns också en teknikbana.

I och med att området ständigt utvecklas visas endast de fyra första lederna på ovanstående karta. Övriga leder har samma start- och slutpunkt som övriga leder.

OBS! Från och med sommaren 2023 är Lilla och Stora bää, Mossen samt Rosa Sten uppdaterade med delvis ny sträckning för att skapa säkrare leder med mindre vägöverfarter. Du hittar den aktuella sträckningen i nedanstående nedladdningbara GPX-filer.

Led 1: Fårhagen – Blå – 4,6 km

Led 2: Mossen – Röd – 6,8 km

Led 3: Samneröd – Röd – 10 km

Led 4: Svarta mossen – Svart – 6,5 km

Led 5: Rosa Stenen – Röd – 6,4 km

 • Underlag: Naturlig skogsstig
 • Karaktär: Leden är krävande. Här finns rötter, stenar, tuff uppförscykling och snabb utförscykling. Vi rekommenderar den till cyklister som vill ha lite mer utmaning. Leden är belägen nordöst om Bjursjön.
 • Nedladdningsbar gpx-fil (zip-format) Rosa Sten 6,4 km

Led 6: Lilla Bää – Grön – 5,0 km
(Ny led 2022)

 • Underlag: Mestadels ängstig
 • Karaktär: Leden är lättåkt och går slingrigt på ängstigar. Banan börjar med en stigning men är sedan i stort sett plan.
 • Leden passar både dem som är nya på MTB och dem som vill ha en behaglig och vacker tur utan överraskande svårigheter.
 • Belägen nordväst om Bjursjön med start vid parkeringen nedanför bjursjöntugan
 • GPX-fil (zip-format) Lilla Bää

Led 7: Stora Bää – Grön – 5,5 km
(Ny led 2022)

 • Underlag: Mestadels ängstig
 • Karaktär: Leden går till stor del parallellt med Lilla Bää men tar en del egna spår och innehåller några utmaningar.
 • Leden klassas som enkel, grön led.
 • Belägen nordväst om Bjursjön med start vid parkeringen nedanför bjursjönsugan
 • GPX-fil (zip-format) Stora Bää

Teknikbana

 • Underlag: Grus/Sand/Sten Karaktär:
 • Unik teknikbana som både utnyttjar de naturliga branterna samt uppbyggda hinder. Rejäla nivåskillnader på liten yta.
 • Beskrivning: Teknikbanan är en plats för barn och vuxna som vill ha roligt och utvecklas på cykeln. Dessutom uppmuntrar platsen till spontanlek och man får även lov att skapa egna hinder/hopp. Material och en del verktyg finns att låna på platsen. Här finns även en populär grillplats med tak. Teknikbanan är belägen strax nordväst om Bjursjöns norra ände.